Viken Transportsenter

Viken Transportsenter er moderselskapet i organisasjonen, og fungerer som en transportsentral som tar imot ordre, styrer og viderefordeler til våre underleverandører og samarbeidspartnere. Uansett oppdrag så har vi vilje og få begrensninger for hvor langt vi er villig til å strekke oss, slik at vi effektivt kan løse de daglige og de mer komplekse utfordringer. Vi skal levere en høy grad av personlig service, til riktig pris, riktig tid og til riktig sted!