Sertifiseringer

Her finner du informasjon om våre sertifiseringer

conifers, sunlight, road-1850227.jpg

StartBANK

StartBANK er en felles leverandørdatabase som gjør det enklere for bedrifter å delta i anbudsprosesser. Systemet samler informasjon om bedrifters kompetanse, kvalifikasjoner og økonomiske forhold, og gjør det mulig for innkjøpere å enkelt finne og vurdere potensielle leverandører. StartBANK bidrar til å redusere  tidsbruken i anbudsprosesser, samtidig som det øker transparensen og kvaliteten på innkjøpene. Gjennom StartBANK kan bedrifter utvide sin virksomhet.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Godkjent lærebedrift

Viken Cargo AS er godkjent lærebedrift i Yrkessjåførfaget og medlemsbedrift i Opplæringskontoret for service og samferdsel SA.

Bedriften har vært godkjent siden 2017 og har god erfaring med lærlinger. Bedriften legger vekt på å skape et god arbeids- og læringsmiljø. Gjennom lærlingordningen får du dekket alle nødvendige førerkort og kompetansebevis.

Viken Cargo har variert og spennende kjøring, som vil gi deg en variert arbeidshverdag og bred kompetanse. I samarbeid med Opplæringskontoret kvalitetssikrer vi din utdannelse som fagarbeider i Yrkessjåførfaget.

Transportløyve

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form.

Løyveordningen skal bidra til at transporten skjer på en sikker måte, at kundene får en transporttjeneste der kvaliteten og servicen er tilfredsstillende, samt at transporten skjer innenfor nasjonalt og internasjonalt regelverk.