Viken Transportsenter

Viken Transportsenter er en allsidig leverandør med lokal forankring i transportmarkedet på Østlandet. 

Viken Cargo

Vi er en hybrid-organisasjon, med vilje og få begrensninger for hvor langt vi er villig til å strekke oss, slik at vi effektivt kan løse de daglige og de mer komplekse utfordringer som kan være modne for nytenkning.